TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE AMAGAZINULUI ONLINE 50 STYLE 
Aplicabile începând cu data de 14.09.2020
§ 1 Despre magazinul online

1. Magazinul este operat de MIG Marketing Investment Group Ro S.R.L., companie înregistrată în România, cu sediul social în București, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, Etaj 3, camera 10, biroul 2, secțiunea 2.1, cod poștal: 077190 București, România, înregistrată în Registrul Comertului sub nr.J40/18257/2017, cod unic de înregistrare 38420303.

2. Clientul poate contacta Vânzătorul în scris (pentru orice alte solicitări decât cele unde este prevăzută altă adresă) la adresa de corespondență:
MIG Marketing Investment Group Ro S.R.L., București, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, Etaj 3, camera 10, biroul 2, sectiunea 2.1, București cod poștal: 077190, România, telefonic, la numărul + 40 (31) 2295210 sau prin e-mail, la adresa: contact@50style.ro

3. Operatorul datelor cu caracter personal ale Clientului, prelucrate în legătură cu vânzarile efectuate prin intermediul Magazinului online, este Vânzătorul (astfel cum este definit mai jos).
§ 2 Definiții

Termenii utilizați în Regulament:

1. Client – persoană fizică, persoană juridică sau organizație care nu este o persoană juridică, dar care are capacitatea juridică de a face cumpărături în Magazinul online;

2. Consumator – Clientul, persoană fizică, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

3. Cod Civil - Codul Civil al României în vigoare;

4. Cont Client - contul clientului care a fost înregistrat în mod corespunzător pe site-ul Magazinului online. Clientul se conectează la contul său prin intermediul unui login individual și unic (nume de utilizator) setat (șir de caractere care diferențiază clientul dat de alți clienți) și al unei parole (șir de caractere necesare pentru autentificare, respectiv identificarea și verificarea fără ambiguitate a identității clientului în Magazin online);

5. Curier - un operator poștal profesionist, care livrează la cererea Vânzătorului produse cumpărate în magazinul online;

6. Produs - produsele oferite spre vânzare în Magazinul online;

7. Regulament – prezenții termeni și condiții de utilizare a magazinului online al Vânzătorului;

8. Magazin online - Platforma de comerț electronic a Vânzătorului prin intermediul căreia, Vânzătorul, în condițiile specificate în Regulament, vinde Produsele sale prin mijloace electronice;

9. Vânzător - entitatea indicată la § 1 alin. 1 din prezentul regulament, parte la Contractul de Vânzare încheiat cu Clientul, fiind în același timp, și administratorul site-ului web al Magazinului online;

10. Contract de Vânzare - un contract de vânzare de bunuri, conform Codului Civil, încheiat între Vânzător și Client, în cadrul Magazinului online;

11. Legislația drepturilor consumatorilor – Legislația română și europeană în materia protecției consumatorilor;

12. Comandă - Declarația de intenție a Clientului, în legătură cu încheierea Contractului de Vânzare, în care se specifică tipul și cantitatea de produse;

13. Politica de Confidențialitate – politica de confidențialitate a Magazinului online, disponibilă aici.
§ 3 Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament prevede condițiile și regulile de utilizare a Magazinului online.

2. Clienții pot accesa Regulamentul în orice moment, pe site-ul web al Magazinului online, la adresa: https://50style.ro/termeni-si-conditii și/sau pot descărca Regulamentul în format PDF.

3. Prezentul Regulament specifică următoarele:

a) regulile de creare a Contului Clientului pe site-ul Magazinului online;

b) termenii și condițiile plasării comenzilor pe platforma Magazinului online;

c) reguli pentru încheierea Contractului de Vânzare, prin intermediul serviciilor furnizate de către Magazinul online;

4. Magazinul online poate fi utilizat doar după acceptarea prezentului Regulament. Înregistrarea Contului Clientului și plasarea unei comenzi de către Client necesită acceptarea prevederilor prezentului Regulament prin bifarea așa-numitei funcționalități check-box. Lipsa acceptării acestui Regulament va face imposibilă plasarea unei Comenzi de către Client.

5. Toate produsele comercializate în Magazinul online sunt noi, fără defecte și au fost plasate legal pe piața României.

6.Vânzătorul vinde Produse prin intermediul Magazinului online, oferind livrare pe teritoriul României. Toate Contractele de Vânzare se încheie în limba română.

7.  Încheierea Contractului de Vânzare și acceptarea clauzelor acestuia se realizează prin trimiterea unei confirmări de Comandă și a facturii la adresa de e-mail specificată de Client și/sau prin trimiterea coletului cu Produsele la adresa de livrare indicată de Client.
§ 4 Regulile de utilizare a Magazinului online

1. Clienții pot utiliza Magazinul online prin crearea Contului Clientului, care colectează date și informații personale ale Clienților, în condițiile Politicii de Confidențialitate, cu privire la achizițiile făcute în Magazin. Clientul are dreptul să renunțe la Contul Client în orice moment, prin transmiterea către Vânzător a unei declarații de intenție cu privire la ștergerea acestuia. În acest scop, Clientul trebuie să contacteze Vânzătorul într-una din modalitățile prevăzute la § 1 din prezentul Regulament.

2. Pentru a comanda produse din Magazinul online, Clientul trebuie să-și dea consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale prin completarea formularului de înregistrare a Contului Clientului, necesar pentru a încheia Contracte de Vânzare și prin confirmarea acordului de către Client (prin intermediul așa-numitei funcționalități check-box), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și cu legislația română aplicabilă, după caz.

3. Furnizarea de date cu caracter personal de către Client și consimțământul pentru prelucrarea acestora este voluntară, dar în același timp necesară pentru procesarea Comenzii de către Vânzător. În cazul consimțământului separat și expres al Clientului în scopuri de marketing, prin bifarea așa-numitei funcții „check-box”, datele sale personale vor fi prelucrate și plasate în baza de date.

4. Fiecare Client are dreptul de a-și inspecta datele și posibilitatea de a solicita suplimentarea, actualizarea, corectarea, suspendarea temporară sau permanentă a prelucrării datelor, precum și ștergerea definitivă a acestora. Dispozițiile care reglementează protecția datelor cu caracter personal sunt stipulate în Politica de Confidențialitate a Magazinului online, disponibilă la adresa: https://50style.ro/politica-de-confidentialitate.

5. Clientul este responsabil pentru furnizarea de date cu caracter personal false. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula Comanda în cazul în care Clientul a furnizat informații inexacte, sau în cazul în care aceste date ridică obiecții legitime cu privire la corectitudinea lor. În acest caz, Clientul va fi informat telefonic sau pe adresa de e-mail despre motivul anulării Comenzii. În această situație, Clientul are dreptul să solicite explicații cu privire la circumstanțele verificării veridicității datelor furnizate și anulării Comenzii. În absența informațiilor de contact care să permită Vânzătorului să ia legătura cu Clientul, Vânzătorul va furniza orice explicație doar după ce va fi contactat de către Client.

6.Clientul este responsabil pentru toate operațiunile care au fost efectuate folosind login-ul și parola sa, cu excepția cazului în care informațiile despre login sau parola au fost divulgate unei persoane terțe, fără vina Clientului. Vânzătorul se angajează să depună toate eforturile pentru ca login-ul și parola Clientului să nu fie divulgate din vina sa. Clientul se angajează să depună toate eforturile pentru a proteja login-ul și parola sa împotriva divulgării neautorizate către terți.

7. Vânzătorul nu va fi considerat responsabil dacă Clientul va divulga login-ul sau parola sa unei terțe persoane. În cazul expirării, modificării sau ștergerii adresei de e-mail furnizate de către Client în timpul înregistrării Contului Clientului, Clientul trebuie să informeze Vânzătorul despre acest fapt.

8.Clientul declară că toate datele furnizate de sine în scopul prelucrării Comenzii sunt veridice, Vânzătorul nefiind obligat să verifice exactitatea și corectitudinea acestora.
§ 5 Plasarea și executarea Comenzilor

1. Vânzătorul face posibilă încheierea Contractului de Vânzare prin plasarea unei Comenzi on-line, prin intermediul platformei Magazinului online;

2. Pentru a încheia un Contract de Vânzare prin intermediul Magazinului online, Clientul trebuie să selecteze Produsele dorite, urmând pașii ghidați de mesajele afișate pe site-ul Magazinului online. Alegerea Produselor este făcută de Client prin adăugarea lor în coșul de cumpărături.

3. Până la apăsarea butonului "Acceptă și plătește" - Clientul poate modifica datele introduse, corecta erorile și schimba Produsele selectate.

4. După ce Clientul furnizează toate datele solicitate, va fi afișat un rezumat al Comenzii, care va conține informații referitoare la:

a) obiectul Comenzii (denumirea Produsului/Produselor, marcă, mărime, culoare, cantitate);

b) prețul unitar și total al Produselor comandate, inclusiv costul de livrare și costurile suplimentare (dacă există);

c) metoda de plată selectată;

d) metoda și adresa de livrare a Produselor.

5. Pentru a trimite Comanda, Clientul trebuie să accepte Regulamentul Magazinului online și să se dea click pe butonul „Accept și plătesc”. Trimiterea Comenzii de către Client reprezintă declarația de voință de a încheia un Contract de Vânzare cu Vânzătorul, în conformitate cu prezentul Regulamentul.

6. După plasarea Comenzii, Clientul primește un e-mail ce listează și confirmă toate elementele esențiale ale Comenzii. În cazul indisponibilității Produselor care reprezintă obiectul Comenzii, Clientul este informat cu privire la starea comenzii și poate decide dacă dorește livrarea unei Comenzi parțiale ori anularea întregii Comenzi.  

7. Contractul de Vânzare se consideră încheiat atunci când Clientul primește un mesaj la adresa de e-mail furnizată, ce are conținutul: "Comanda ta a fost expediată".

8. Vor fi executate doar Comenzile plasate corect. Comanda plasată în mod corect înseamnă introducerea de către Client a tuturor datelor necesare încheierii unui Contract de Vânzare și a punerii sale în aplicare. Comanda nu va fi procesată în cazul:

a) furnizării de către Client a unor date de contact incorecte sau false care împiedică prelucrarea Comenzii;

b) plasării incorecte a Comenzii de către Client care împiedică prelucrarea acesteia;

c) deciziei obiective și rezonabile a Vânzătorului, în cazul comenzilor plasate de către un Client care încearcă să comită o fraudă (înțeleasă ca orice acțiune a Clientului în legătură cu plasarea și prelucrarea Comenzilor care încalcă legea, în special activități precum: încălcarea normelor de securitate ale Magazinului online, folosirea platformei Magazinului online contrar utilizării normale, utilizarea datelor de autentificare străine sau folosirea identității unei alte persoane);

9. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula Comenzile plasate de Clienți, ce incalcă detaliile prevăzute în Regulamentul Magazinului.

10. Dacă Clientul comandă mai multe Produse în cadrul unei singure achiziții, Produsele comandate pot fi trimise Clientului în mai multe livrări. În această situație, Clientul nu suportă costuri suplimentare de livrare.
§ 6 Prețuri

1. Toate prețurile Produselor sunt exprimate în lei și includ TVA în cuantumul prevăzut de lege.

2. Promoțiile organizate în Magazinul online nu se cumulează, cu excepția cazului în care acest fapt este stipulat în detaliile promoției.§ 7 Metode de livrare și de plată

1. Livrarea Produselor se realizează doar pe teritoriul României.

2. Vânzătorul efectuează livrările Produselor comandate printr-un serviciu de curierat profesionist, prin metodele specificate pe site-ul Magazinului online, disponibile aici: https://50style.ro/costuri-si-modalitati-de-livrare.

3. Alegerea unor forme de livrare poate duce la limitarea metodelor de plată disponibile pentru Comanda aferentă. Metodele de plată disponibile vor fi întotdeauna afișate Clientului în procesul de achiziție, după selectarea de către acesta a metodei de livrare. Clientul are opțiunea de a plăti prețul Produselor comandate în următoarele moduri:

a) plata anticipată înainte de eliberarea produselor către Client - plățile se efectuează online, prin intermediul sistemelor electronice de plată, acceptate de Magazinul online;

b) plata la livrare, în momentul primirii produselor de către Client - numerar către Curier, în cazul livrării produselor prin intermediul serviciilor de curierat furnizate de Magazinul online.

4. În cazul plății anticipate, prețul pentru Produsele comandate trebuie plătit imediat după plasarea Comenzii.

5. Costurile de livrare a Produselor sunt specificate pe pagina Magazinului online: https://50style.ro/costuri-si-modalitati-de-livrare. În plus, costurile de livrare sunt afișate și în momentul plasării Comenzii.

6. În cazul în care Clientul alege metoda de plată anticipată, prin intermediul unuia dintre sistemele electronice de plată acceptate de Magazinul online, Comanda acestuia va fi prelucrată după ce Vânzătorul va primi confirmarea primirii plății de la operatorul sistemului de plăți electronice.

7. Prin acceptarea Regulamentului, Clientul este de acord ca Vânzătorul să emită și să trimită facturi în formă electronică la adresa de e-mail furnizată de Client în timpul înregistrării pe site sau în momentul plasării Comenzii. În același timp, Clientul declară că va primi facturile electronice de mai sus la adresa de e-mail pe care o furnizează.

8. Termenele de livrare sunt disponibile pe pagina Magazinului online: https://50style.ro/costuri-si-modalitati-de-livrare.

9. Clientul, la primirea Comenzii de la Curier, trebuie să verifice starea coletului. În eventualitatea observării unei deteriorări sau manipulări necorespunzătoare/suspecte a coletului, Vânzătorul recomandă să fie întocmit un raport de daune, de către Client în prezența Curierului, și ulterior să informeze Vânzătorul despre acest lucru.
§ 8 Dreptul de a se retrage din Contractul de Vânzare

1. Consumatorul, în conformitate cu Legislația cu privire la Drepturile Consumatorului, are dreptul să se retragă din Contractul de Vânzare în termen de 14 zile, fără a invoca un motiv.

2. Termenul de retragere din Contractul de Vânzare expiră după 14 zile din ziua în care Consumatorul sau terțul indicat de Consumator a intrat în posesia Comenzii. În cazul în care Contractul de Vânzare include mai multe Produse care sunt livrate separat, termenul de retragere din Contractul de Vânzare va expira după 14 zile de la intrarea Consumatorului sau terțul indicat de Consumator în posesia ultimelor Produselor livrate.

3. Pentru a-și exercita dreptul de retragere din Contractul de Vânzare, Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul la următoarea adresă: MIG Marketing Investment Group Ro S.R.L., București, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, Etaj 3, camera 10, biroul 2, secțiunea 2.1, București, România (cu mențiunea „retragere din contract“) cu privire la decizia sa de a se retrage din Contractul de Vânzare, printr-o declarație scrisă, neechivocă de retragere din contract. Consumatorul poate utiliza formularul de retragere din Contractul de Vânzare, care constituie Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Nu este obligatorie utilizarea lui.

4. Pentru a respecta termenul limită de retragere din Contractul de Vânzare, Consumatorul trebuie doar să trimită declarația în termen de 14 zile, fără a fi necesar să returneze efectiv produsele în acest termen.

5. În cazul retragerii din Contractul de Vânzare în modul descris mai sus, contractul este considerat desființat.

6. Vânzătorul va rambursa toate plățile primite de la Consumator, inclusiv costurile de livrare a Comenzii (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din alegerea metodei de livrare, altei decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită de Magazinul online), imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data în care Vânzătorul a fost informat cu privire la decizia Consumatorului de a-și exercita dreptul de retragere din Contractul de Vânzare. În cazul în care Consumatorul/Clientul alege să păstreze anumite Produse dintr-o Comandă/dintr-un Contract de Vânzare, atunci acesta înțelege să nu se retragă din Contractul de Vânzare, ci doar să modifice parțial obiectul Contractului de Vânzare, care rămâne în vigoare, caz în care costurile de livrare a Comenzii nu vor fi rambursate.

7. Rambursarea se face de către Vânzător prin virament, cu excepția cazului în care Consumatorul acceptă o soluție diferită. Consumatorul va trebui să indice numărul contului bancar la care Vânzătorul îi va rambursa banii. În cazul în care Produsele au fost achitate la livrare, Consumatorul va indica în formularul de retragere contul bancar, unde se va efectua returnarea plății. În orice caz, Consumatorul nu va plăti nicio taxă în legătură cu această rambursare. Vânzătorul poate amâna rambursarea până la primirea Produsului sau până când îi va fi furnizată dovada returnării Produsului, în funcție de evenimentul care apare primul.

8. Consumatorul este obligat să restituie Produsul imediat, nu mai târziu de 14 zile de la data la care s-a retras din Contractul de Vânzare. Termenul limită este respectat dacă Consumatorul returnează Produsul înainte să expire 14 zile, la următoarea adresă: No Limit (50 STYLE RETURN) c/o. FANCourier Oradea Hub Str. Ogorului, nr. 3G, Oradea, 410554 România, (cu mențiunea „50style.ro -retur”).

9. Consumatorul acoperă costurile directe ale returnării Comenzii ca urmare a desființării contractului (costurile de trimitere a Produsului către Vânzător). Vânzătorul nu acceptă colete trimise cu opțiunea de plată la livrare.

10. Consumatorul este responsabil pentru scăderea valorii Produsului ca urmare a utilizării acestuia într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului.

11. Pe lângă drepturile Consumatorului menționate la § 8 alin. 1 din prezentul Regulament, Vânzătorul oferă tuturor Clienților săi dreptul de a se retrage din Contractul de Vânzare, fără a invoca vreun motiv, prin trimiterea către Vânzător a unei declarații scrise în acest sens, în termen de 30 de zile de la data intrării Clientului în posesia Produselor.

12. Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite, cu excepția cazului în care o schimbare a fost necesară pentru manevrarea obișnuită, în scopul verificării naturii, caracteristicilor și funcționalității Produsului. Produsul manevrat și probat numai în măsura în care este posibil în magazinul fizic (de exemplu, clientul poate doar să probeze produsul, nu să îl și folosească). Posibilitatea retragerii din Contractul de Vânzare în termen de 30 de zile, în condițiile prevăzute în § 8 alin. 11 din prezentul Regulament, nu încalcă sau limitează dreptul Clientului de a se retrage din Contract în termen de 14 zile, fără a invoca vreun motiv, în conformitate cu Legislația privind Drepturile Consumatorilor.

13. În cazul în care Clientul exercită dreptul său de a se retrage din Contractul de Vânzare fără a invoca motive în termen de 30 de zile, se aplică prevederile § 8 alin. 3-9 din prezentul Regulament.

14. Clientul și Vânzătorul sunt obligați să returneze reciproc ceea ce au furnizat într-o stare nemodificată, cu excepția cazului în care era necesară o schimbare în limitele manevrării obișnuite.

15. Cheltuielile de retur a Produsului către Vânzător în legătură cu retragerea din contract, în condițiile menționate la § 8 alin. 11 din prezentul Regulament sunt acoperite integral de Client. Vânzătorul nu acceptă coletele trimise cu plata la livrare. În cazul retragerii efective din contract, în condițiile prevăzute la § 8 alin. 11 din Regulament, returnarea Produsului va fi acceptată dacă Produsul este returnat în conformitate cu prevederile Regulamentului. În cel mult 14 zile Clientului îi va fi rambursată suma plătită pentru Comanda returnată.
§ 9 Reclamații despre Produse

1. Vânzătorul respectă obligația de a livra Produse fără defecte.

2. Vânzătorul este răspunzător față de Client în temeiul garanției pentru vicii aparente și ascunse conform Codului Civil, precum și în temeiul garanției legale pentru conformitate, prevăzută de Legislația cu privire la Drepturile Consumatorului. Documentul conținând informațiile privind garanția va fi transmis Clientului prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată de Client în timpul înregistrării sau la plasarea Comenzii, împreună cu factura și confirmarea comenzii.

3. Reclamațiile din cadrul garanției pot fi depuse astfel:

» Depunerea reclamației, prin completarea formularului, pe care Clientul l-a primit pe e-mail (sau a formularului disponibil aici), în magazinul 50 style, din Centrul Comercial Auchan Titan, Bulevardul 1 Decembrie, 1918 33A, 032455, București, împreună cu Produsul reclamat și dovada de achiziție (factura) a acestuia.

» Trimiterea reclamației prin poștă/curier

    Clientul va completa formularul de reclamație pe care l-a primit pe e-mail (sau a formularului disponibil aici). Clientul va trimite Produsul împreună cu formularul de reclamație la adresa de mai jos:

No Limit (50 STYLE RETURN) c/o. FANCourier Oradea Hub

Str. Ogorului, nr. 3G, Oradea,

410554 România.

Cu adnotația "50style.ro - reclamație" 


4. Ca parte a reclamației, Clientul poate solicita următoarele: înlocuirea produsului cu un produs nou, repararea produsului, reducerea prețului, retragerea din Contractul de Vânzare (în cazul în care defectul este semnificativ).

5. Vânzătorul va răspunde reclamației Clientului în termen de 14 zile de la data primirii acesteia.

6. Clientul va completa toate informațiile necesare în formularul de reclamație. Pentru ca Vânzătorul să ia în considerare reclamația aceasta trebuie să conțină datele Clientului, o descriere a defectului și cererea prevăzută la punctul 4 de mai sus.

7. În cazul în care Clientul expediază reclamația prin poștă/curier, costul livrării acesteia către Vânzător va fi suportat integral de către Client.

8. Vânzătorul nu acceptă coletele expediate prin Poșta Română, cu ridicare de la oficiile poștale sau prin poștă/curier cu opțiunea de plată la livrare.

9. În cazul unei reclamații soluționate favorabil, costurile aferente returnării bunurilor îi vor fi rambursate Clientului în același mod valabil pentru cazul retragerii din Contractul de Vânzare.

10. La adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ este disponibilă o platformă online pentru soluționarea litigiilor dintre consumatori și comercianți (așa-numita platformă ODR). Această platformă este un site web care le permite consumatorilor să se familiarizeze cu informații generale privind soluționarea litigiilor care apar în urma încheierii unui contract prin intermediul internetului, pe o altă cale decât sesizarea instanțelor competente (de exemplu prin mediere sau prin arbitraj). Prin intermediul platformei, Consumatorul poate trimite o reclamație unui organism de soluţionări alternative a litigiilor și să atașeze documentele relevante.
§ 10 Cerințe tehnice pentru utilizarea Magazinului onlinea

1. Utilizarea Magazinului online este posibilă dacă sistemul IT utilizat de Client să îndeplinească cerințele tehnice minime:

a) browser Internet Explorer versiunea 8.0 sau mai recentă, cu ActiveX activat, JavaScript, cookie-uri sau

b) browser Mozilla Firefox versiunea 3.0 sau mai recentă cu aplicații Java, JavaScript și module cookie activate sau

c) browserul Google Chrome versiunea 21.0 sau mai recentă cu aplicații Java, JavaScript și module cookie activate

d) o rezoluție minimă a ecranului de 1280 × 720 pixeli.

2. Pentru a garanta siguranța Clienților și a transmiterii de date în legătură cu serviciile furnizate în cadrul Magazinului online, Vânzătorul întreprinde măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea siguranței serviciilor, în special măsuri de prevenire a achiziției și modificării datelor cu caracter personal de către persoane neautorizate.

3. Clientul care utilizează Magazinul online este obligat în special să:

a) nu furnizeze sau transmită conținut ilegal;

b) să folosească Magazinul online într-un mod care să nu interfereze cu funcționarea acestuia, în special prin utilizarea de software sau alte dispozitive;

c) nu întreprindă acțiuni precum: trimiterea sau postarea informațiilor comerciale nesolicitate (spam) în numele Magazinului online;

d) să utilizeze Magazinul online într-un mod care să nu afecteze atât alți Clienți, cât și Vanzătorul;

e) să utilizeze Magazinul online într-o manieră conformă cu prevederile legislației române și a prezentului Regulament;

4. Vânzătorul ia măsuri pentru a asigura funcționarea corectă a Magazinului online. Clientul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la orice nereguli sau întreruperi în funcționarea Magazinului online.

5. Toate reclamațiile legate de funcționarea Magazinului online pot fi trimise de Client, în scris, la următoarea adresă: MIG Marketing Investment Group Ro S.R.L., București, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, Etaj 3, camera 10, biroul 2, secțiunea 2.1, București, România, sau prin e-mail, la: contact@50style.ro. În reclamație, Clientul trebuie să indice numele și prenumele său, adresa de corespondență, tipul și data neregulilor de funcționare a Magazinului online.

6. Vânzătorul va examina reclamația în termen de 14 zile și îi va oferi un răspuns Clientului cu privire la soluționarea reclamației la adresa de corespondență indicată de acesta.
§ 11 Dispoziții finale

1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a introduce și de a anula oferte și promoții, precum și de a modifica prețul Produselor din Magazinul online fără a prejudicia drepturile dobândite de Client, incluzând, în special, condițiile Contractelor de Vânzare încheiate înainte de modificare.

2. Asupra aspectelor care nu fac obiectul prezentului regulament, se aplică prevederile legislației în vigoare, în special prevederile Codului civil, Legislația privind drepturile consumatorilor și Legea 365/2002 privind comerţul electronic.

3. Prezentul Regulament nu exclude sau limitează drepturile Consumatorilor pe care aceștia le au în temeiul dispozițiilor obligatorii ale legii.

    În cazul unui conflict între prevederile prezentului Regulament și dispozițiile obligatorii ale Legislației privind drepturile consumatorilor, aceste din urmă dispoziții sunt prioritare.

4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament din motive întemeiate. Motivele întemeiate care să justifice modificarea Regulamentului includ, în special, schimbarea legislației aplicabile, modificări organizatorice realizate de Vânzător, extinderea sau modificarea serviciilor prestate de Vânzător. Vânzatorul va informa Clienții despre noul conținut al Regulamentului, prin e-mail (la adresa de e-mail indicată în Contul Clientului sau furnizată în momentul plasării Comenzii), cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în vigoare a noului Regulament. În lipsa acceptării noului Regulament, Clientul are dreptul, în orice moment, să rezilieze contractul cu privire la Contul Clientului, încheiat cu Vânzătorul, prin transmiterea unei declarații de intenție către Vânzător în vederea ștergerii contului său.

5. Comenzile plasate de Client înainte de intrarea în vigoare a noului Regulament vor fi puse în aplicare pe baza Regulamentului acceptat de Client în ziua plasării Comenzii.

6. Prezentul Regulament se aplică începând cu data de 14.09.2020.Regulamentul magazinului (APLICABIL DIN 14.09.2020) document PDF >>

Regulamentul magazinului (APLICABIL PÂNĂ LA 13.09.2020) document PDF >>

Anexa nr 1: Formular de retragere din contractul de vânzare >>


înapoi