Politica de confidențialitate

Prezenta politică de confidențialitate stabilește regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate magazinului online www.50style.ro.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal furnizate de dvs.?

Operatorul datelor cu caracter personal pe care le furnizați este MIG Marketing Investment Group Ro S.R.L., București 077190, sector 1, Calea Floreasca nr. 169, Corp P1, Etaj 3, camera 10, biroul 2, secțiunea 2.1, ( "Operatorul" sau "Magazinul Online" ).

Ce date cu caracter personal, în ce scop, în ce condiții și pentru cât timp sunt procesate de Magazinul Online?

Magazinul Online colectează și procesează următoarele date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră: numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, adresa IP.
Datele cu caracter personal transmise Operatorului sunt prelucrate de Magazinul Online pentru următoarele scopuri:
-executarea comenzilor - temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop este necesitatea de a executa contractul;
-pentru a administra contul clientului - temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop este necesitatea de a executa contractul privind contul clientului;
-pentru comercializarea directă a produselor proprii, inclusiv în scopuri analitice; temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop este interesul legitim al Magazinului Online, respectiv promovarea produselor Magazinului Online în rândul clienților săi.

Furnizarea de către dvs. a datelor cu caracter personal menționate mai sus este voluntară, însă necesară pentru executarea comenzilor și a gestionării contului pentru clienți.

Datele cu caracter personal de mai sus vor fi procesate de Magazinul Online pe toată durata contractului și până la expirarea termenului de prescripție a posibilelor revendicări reciproce legate de executarea contractelor încheiate cu dvs.

Se procesează date cu caracter personal în scop de marketing? În cazul în care optați (prin bifarea căsuței corespunzătoare) să primiți informații comerciale de la Operator sau de la partenerii Operatorului din sectorul comerțului cu amănuntul, cu care acesta are relații de co-marketing și de promovare despre produsele oferite de Magazinul Online, prin e-mail sau telefon, adresa de e-mail sau numărul de telefon vă vor fi procesate în acest sens. Datele cu caracter personal vor fi procesate în condițiile prezentelor politici și păstrate de către Magazinul Online pentru o perioadă corespunzătoare termenelor de prescripție extinctivă aplicabile sau până la exercitarea dreptului de opoziție.

Dacă aveți sub 16 ani, consimțământul dvs. pentru a trimite informații comerciale trebuie să fie dat sau confirmat de un părinte sau tutore. Consimțământul pentru a primi informații comerciale poate fi revocat în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată până la retragerea acordului dvs.

Dacă ați consimțit să ne furnizați și alte date cu caracter personal, precum sexul, numele, codul poștal și data nașterii și să primiți oferte personalizate (prin bifarea căsuței corespunzătoare), datele menționate mai sus vor fi procesate pentru a trimite informații comerciale despre produse adaptate nevoilor dumneavoastră (profiling). Confirmarea datelor cu caracter personal de mai sus și consimțământul pentru personalizarea informațiilor comerciale sunt voluntare, dar necesare pentru primirea unor astfel de oferte. Dacă aveți sub 16 ani, consimțământul de mai sus ar trebui să fie dat sau confirmat de un părinte sau de un tutore.

Datele cu caracter personal procesate în scopul de mai sus vor fi păstrate de către Magazinul Online pentru o perioadă corespunzătoare termenelor de prescripție extinctivă aplicabile sau până la exercitarea dreptului de opoziție.

Procesarea în modurile de mai sus se bazează pe consimțământul dumneavoastră, care poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării anterioare retragerii.

Cui se transferă datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor entități cu excepția celor împuternicite care prelucrează date cu caracter personal în numele Magazinului Online, în scopul executării contractului, livrării produsului, colectării plăților, analizei datelor și gestionării serviciilor de marketing, sau serviciului pentru clienți. Aceste entități pot fi, printre altele, furnizori de servicii IT, marketing, analiză, plăți, curierat și intermediere. Aceste entități prelucrează datele cu caracter personal pe baza unui acord de prelucrare a datelor încheiat cu Operatorul și numai în conformitate cu instrucțiunile acestuia, repsectiv pentru scopurile indicate anterior. În astfel de cazuri, datele transferate sunt limitate la minimul necesar. Datele cu caracter personal nu vor fi divulgate unor terți fără consimțământul prealabil al dumneavoastră, cu excepția cazului în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în această politică de confidențialitate, sau în cazul în care Operatorul sau persoana împuternicită vor fi obligați prin lege.

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

În legătură cu procesarea datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

(a)dreptul de a fi informat, în principal cu privire la identitatea și datele de contact ale Operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia ori ale responsabilului de protecția datelor, scopul în care sunt prelucrate datele, temeiul juridic al prelucrării, destinatarii, precum și intenția Operatorului de a transfera sau nu datele către o terță persoană;

(b)dreptul de a accesa datele cu caracter personal;

(c)dreptul de a corecta orice date cu caracter personal ori de a interveni cu privire la acestea;

(d)dreptul de a solicita ștergerea/eliminarea datele cu caracter personal;

(e)dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal;

(f)dreptul la portabilitatea datelor;

(g)dreptul de a obiecta în orice moment prelucrarea datelor;

(h)dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă.

Siguranță

Operatorul garantează securitatea datelor personale, care sunt prelucrate în legătură cu utilizarea Magazinului Online în condiții de siguranță și confidențialitate, așa cum este indicat în Politica de Confidențialitate, în conformitate cu legislația națională și europeană în vederea protecției datelor cu caracter personal. Magazinul Online face toate eforturile pentru a asigura confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, pe durata utilizării Magazinului Online și pe durata în care persoana vizată face achiziții în cadrul acestuia. Pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal, Operatorul ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în special măsuri pentru a preveni transmiteri sau interceptări neautorizate de date cu caracter personal. Toate operațiunile legate de plata electronică, dacă alegeți această opțiune, vor fi efectuate printr-o conexiune sigură, criptată.

Din motive de securitate a datelor cu caracter personal, Magazinul Online utilizează:

-pseudonimizarea, criptarea datelor cu caracter personal sau soluții de înlocuire a datelor,

-măsuri care să garanteze capacitatea de a asigura în permanență confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea sistemelor și serviciilor de prelucrare,

-măsuri pentru a asigura capacitatea de a restabili rapid disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea, în cazul unui incident,

-testarea, măsurarea și evaluarea periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea prelucrării.

Acțiunile întreprinse de Magazinul Online pot fi insuficiente dacă nu respectați regulile de securitate. În special, păstrați confidențialitatea numelui de utilizator și a parolei de logare pe pagina Magazinului Online și nu le transmiteți unor terțe părți. Magazinul Online nu vă va cere să le furnizați, cu excepția cazului în care vă autentificați în Magazinul Online. Pentru a împiedica utilizarea neautorizată a contului, vă rugăm să vă delogați după ce ați utilizat Magazinul Online. Dacă utilizați un calculator la care au acces și alte persoane, după utilizarea serviciilor care necesită autentificare, trebuie să vă deconectați întotdeauna, astfel încât nimeni să nu poată vedea, utiliza sau modifica informațiile sau datele cu caracter personal stocate în contul de client.

Pentru exercitarea oricărui drept cu privire la datele cu caracter personal, puteți contacta Magazinul Online:

prin poștă, la adresa de corespondență:

Magazin 50 style
Centrul Comercial Auchan Titan
Bulevardul 1 Decembrie 1918 33A, 032455 București.

la adresa de e-mail:

contact@50style.ro

la numărul de telefon: +40 (31) 2295210

Ce alte date, în afară de cele cu caracter personal, sunt procesate de Magazinul Online?

Operatorul nu colectează în mod automat niciun fel de date, cu excepția datelor conținute în cookies în timpul utilizării Magazinului Online. Informații detaliate despre politica cookies pot fi găsite aici .În plus, Magazinul Online poate, de asemenea, să colecteze date procesate în mod obișnuit de administratorii de sistem în așa-numitele log-uri sau fișiere de jurnal. Informațiile conținute în aceste jurnale pot include adresa IP, tipul platformei și browser-ului web, informații despre furnizorul de internet și adresa site-ului web din care se accesează Magazinul Online. Unele subpagini, ca parte a Magazinului Online, pot conține web beacons (așa-numitele poze electronice), care permit obținerea de informații, cum ar fi de exemplu adresa IP a calculatorului de pe care a fost accesată pagina Magazinul Online ce conține acești web beacons, numărul URL al paginii, timpul de încărcare, tipul de browser, precum și informațiile conținute în cookies, pentru a evalua eficiența publicității online realizate de Magazin. Aceste date nu vor fi conectate cu datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat. Aceste date vor fi arhivate și utilizate pentru analiza și evaluarea statistică globală a Magazinului Online.

Google Analytics

Magazinul Online utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză online oferit de Google Inc. ('Google'). Google Analytics utilizează cookies, care sunt mici fișiere text stocate pe calculator, pentru a cerceta modul de utilizare a Magazinului Online. Informațiile generate cookies despre utilizarea Site-ului (inclusiv adresa IP) vor fi transmise și stocate de Google pe serverele sale din interiorul și din afara Uniunii Europene. Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a acestui Magazin Online, elaborarea de rapoarte de pagini de activitate pentru operatorii de site și furnizarea de alte servicii legate de paginile și utilizarea Internetului. Google poate, de asemenea, să transfere aceste informații unor terțe părți dacă este necesar din punct de vedere legal sau dacă terțele părți procesează aceste informații în numele Google. Google nu va conecta adresa dvs. IP la alte date stocate de Google. Puteți bloca utilizarea cookies prin setarea corespunzătoare a browser-ulului utilizat, cu toate acestea vă rugăm să rețineți că, în acest caz, unele dintre funcțiile paginilor vor deveni inaccesibile pentru dvs.

Folosind Magazinul Online, clienții sunt de acord cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus.

Cookies

Magazinul Online folosește cookies, astfel precum este menționat în Politica Cookies. Acestea ar putea conține date cu caracter personal (precum adresa IP), folosite exclusiv în scop analitic. La prima utilizare a Magazinului Online veți fi întrebat, prin intermediul unei ferestre pop-up, dacă sunteți de acord cu utilizarea fișierelor cookies. Această opțiune va fi salvată, însă o veți putea modifica în orice moment, conform Politicii Cookies, disponibilă aici .

înapoi