1. Produsul achiziţionat de la MIG MARKETING INVESTMENT GROUP RO S.R.L. („50 style”), cu sediul social în România, București, Calea Floreasca 169, Corp P1, Etaj 3, camera 10, biroul 2, sectiunea 2.1., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/18257/2017, C.U.I. 38420303, beneficiază de garanţie legală de conformitate, în temeiul Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, republicată, cu modificările ulterioare.
 2. Termenul de garanţie legală de conformitate este de 2 ani de la intrarea cumpărătorului în posesia produsului. În situaţia în care durata medie de utilizare a produsului este mai mică de 2 ani, termenul de garanţie legală de conformitate se va reduce la această durată. După expirarea acestui termen, cumpărătorul poate pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.
 3. Durata medie de utilizare a produsului achiziționat este de 12 luni, sub condiția ca, în această perioadă, cumpărătorul să respecte instrucţiunile de curăţare şi întreţinere oferite de 50 STYLE şi/sau producător, atașate produsului.
 4. În cazul apariţiei unei neconformităţi a produsului, aceasta trebuie comunicată 50 STYLE în termen de 2 luni de la constatarea acesteia de către cumpărător.
 5. Orice lipsă de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate. Neconformităţile care puteau fi observate la achiziţionarea produsului şi care nu au fost notificate 50 STYLE sunt considerate ca fiind acceptate de cumpărător (ex. zgârieturi, rupturi, pete, decolorări, lipsa unor părţi ale componente ale produsului etc.).
 6. De asemenea, nu vor fi considerate neconformităţi achiziționarea unor produse care nu corespund mărimii cumpărătorului (încălţăminte ori îmbrăcăminte strâmtă/largă). În aceste situaţii, cumpărătorul beneficiază de drepturile oferite de 50 STYLE în conformitate cu condiţiile generale de vânzare.
 7. În cazul apariţiei unei neconformităţi, cumpărătorul are dreptul de a solicita, fără o plată suplimentară, fie (i) repararea sau înlocuirea produsului neconform, fie (ii) reducerea prețului ori rezoluţiunea vânzării. În caz de rezoluţiune, preţul va fi returnat cumpărătorului, iar cumpărătorul va returna produsul neconform. Orice plată pentru remedierea produsului va fi suportată de 50 STYLE, incluzând, dar fără a se limita la: costuri de transport, diagnosticare, expertizare, manoperă, materiale şi ambalare.
 8. Repararea ori înlocuirea produsului pot fi solicitate doar în situaţiile în care o astfel de măsură nu este imposibilă ori disproporţionată în raport cu neconformitatea. O măsură va fi considerată disproporționată dacă impune costuri nerezonabile în comparaţie cu alte măsuri reparatorii, cu luare în considerare a: valorii pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat neconformitatea, importanţă neconformităţii ori dacă altă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru cumpărător. Repararea ori înlocuirea vor fi considerate imposibile în situaţiile în care 50 STYLE nu poate asigura un produs identic pentru înlocuire ori accesorii de schimb pentru reparaţie.
 9. Perioada de reparaţie sau înlocuire nu poate depăşi, în niciun caz, 15 zile calendaristice de la data comunicării neconformităţii de către cumpărător și a predării produsului pentru remediere, respectiv înlocuire, după caz.
 10. În cazul înlocuirii produsului, noul produs va beneficia de aceeaşi garanţie în conformitate cu prezentele condiţii de garanţie.
 11. Reducerea preţului ori rezoluţiunea contractului poate fi solicitată de cumpărător în următoarele situaţii: produsul nu poate fi reparat ori înlocuit; reparaţia ori înlocuirea produsului nu sunt făcute într-o perioadă rezonabilă de timp, ori fără inconveniente semnificative pentru cumpărător. Cumpărătorul nu va putea solicita rezoluţiunea contractului în situaţiile în care lipsa de conformitate este minoră.
 12. Oricare dintre remediile la îndemâna cumpărătorului vor fi solicitate de acesta în scris, indicând, cel puţin: numele produsului, natura neconformităţii, data constatării şi remediul solicitat. La cererea scrisă va fi ataşată dovada cumpărării produsului de la 50 STYLE (adică. bon sau factură fiscală), în original.
 13. Pentru a beneficia de garanţia legală de conformitate, cumpărătorul trebuie să folosească şi să întreţină în mod corespunzător produsul. În acest sens, cumpărătorul va respecta indicaţiile 50 STYLE ori ale producătorului produsului respectiv cu privire la utilizarea şi întreţinerea produsului. În special, cumpărătorul:
 14. Va respecta instrucţiunile de curăţare şi întreţinere oferite de 50 STYLE şi/sau producător, atașate produsului;
 15. Nu va depozita ori utiliza produsul în condiţii improprii, extreme ori incompatibile cu natura produsului, incluzând, dar fără a se limita la: depozitarea în condiţii de umiditate, căldură, frig ori soare puternic ori utilizarea produselor în situaţii care necesită produse specializate pentru situaţia respectivă (ex. îmbrăcăminte ori încălţăminte tehnică);
 16. Nu va efectua intervenţii (ex. reparaţii) asupra produsului el însuşi ori prin orice alte persoane neautorizate.
înapoi